Our Way!

Ansatte fra samtlige land i AMKA Gruppen har vært involvert i prosessen med å definere vår verdier. «Our Way!» er vårt DNA, vår visjon og vår misjon – det utgjør selve fundamentet i vår organisasjon. «Our Way!» er også en integrert del av en ambisiøs utviklingsplan som vi vil jobbe med frem mot 2025.

 

Our Way